Category Archive: สื่อพัฒนาการเด็ก

ต.ค. 20

แบบฝึกเสริมทักษะความสัมพันธ์ของมือและตา

เป็นแบบฝึกในการเสริมทักษะความสัมพันธ์ของมือและตา มีทั้งหมด 3 ชุดครับ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3

ต.ค. 18

พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1

ทักษะการคิดเลขเร็วสำหรับเด็กจำเป็นที่คุณครูหรือผู้ปกครองจะต้องมีการฝึกหัดบ่อย ๆ ต่อเนื่องครับ แบบฝึกนี้จะช่วยให้ท่านได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการคิดเลขของเด็กรวมถึงส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างเต็มที่ครับ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

ต.ค. 17

หนังสือเกี่ยวกับพัฒนาการเข้าใจลูกรัก

ความเข้าใจและความเอาใจใส่ของพ่อแม่ ที่มีต่อลูก มีผลต่อพัฒนาการของลูกรักมากนะครับ หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเกี่ยวกับพัฒนาแต่ละช่วงวัยของเด็กให้พ่อแม่เป็นข้อมูลสำหรับการจัดการกับลูกของตน เพราะความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาทุกด้านคับ ซึ่งประกอบด้วย ชุดอารมณ์และความรู้สึก – เมื่อฉันกลัว ชุดอารมณ์และความรู้สึก – เมื่อฉันอิจฉา ชุดอารมณ์และความรู้สึก – เมื่อฉันเศร้า ชุดอารมณ์และความรู้สึก – เมื่อฉันโกรธ  

ต.ค. 16

หนังสือการพัฒนากระบวนการคิดคณิตศาสตร์

เป็นกระบวนการพัฒนาการคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับ เหมาะสำหรับคุณครูหรือคุณแม่ที่เอาไปใช้กับลูกน้อยครับ มีทั้งหมด 2 เล่ม ดังนี้ พัฒนากระบวนการคิดคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระบวนการคิด การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม พัฒนากระบวนการคิดคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระบวนการคิด เลขยกกำลัง

ต.ค. 15

หนังสือ”เชื่อเถอะลูกคุณก็ฉลาดได้”

ท่านทีสนใจก็เอาไปอ่านดูครับ เด็กไม่ได้ฉลาดหรือโง่แต่กำเนิดหรอกครับ ดาวน์โหลด

ต.ค. 14

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ป.1

เป็นแบบฝึกสำหรับเด็กอนุบาลเอาไว้สำหรับเตรียมเข้าสู่ชั้นป.1 สำหรับท่านใดอยากนำลูกเข้าโรงเรียนดัง ๆ เช่น สาธิต ต่าง ๆ ครับ ดาวน์โหลด

ต.ค. 14

หนังสือ OXFORD Let’s Go ระดับ 0-6

ดาวน์โหลดหนังสือ  OXFORD Let’s Go ระดับ 0-6 เป็นไฟล์ pdf ครับ เอาไปลองศึกษาดูน่าสนใจดี ดาวน์โหลด

ต.ค. 14

แจกข้อสอบ GAT-PAT ปี 53 ครั้งที่ 1

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 53 ครั้งที่ 1 ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)

เม.ย. 30

คำถามที่เด็กผู้ชายสนใจ

65 คำถามที่เด็กผู้ชายสนใจ – ธนวดี บุญล้วน (78.38 MB) http://www.mediafire.com/?kmy3zlzdxn1

เม.ย. 20

พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-จีน

พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-จีน 1_Force8949.7z (99.81 MB) http://www.mediafire.com/?7xbuzuwcj39yzk7

Older posts «

Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress